DISEASES

Disease-gene associations mined from literature

Literature associating ENSP00000222214 and L-2-hydroxyglutaric aciduria

ENSP00000222214 [ENSP00000222214]

Linkouts:  STRING  Pharos  OMIM