DISEASES

Disease-gene associations mined from literature

AGPAT2 disease associations

AGPAT2 [ENSP00000360761]

1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 2 (lysophosphatidic acid acyltransferase, beta)

Synonyms:  AGPAT2,  AGPAT2p,  hAGPAT2,  1-AGPAT2,  1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase beta ...

Linkouts:  UniProtKB  OMIM